News & Publications for:

Hiroko Yano

The role of Twist1 in mutant huntingtin-induced transcriptional alterations and neurotoxicity

Posted on August 24, 2018

Yanchun Pan, Ying Zhu, Wei Yang, Eric Tycksen, Shaopeng Liu, John Palucki, Linjian Zhu, Yo Sasaki, Mukesh K. Sharma, Albert H. Kim, Bo Zhang and Hiroko Yano. J Biol Chem. 2018 Jul 27;293(30):11850-11866. doi: 10.1074/jbc.RA117.001211. Epub 2018 Jun 11. Read More

Posted in: HPAN, Neurodegeneration, Neurogenetics & Transcriptomics, NeuroRestorative Therapy, Publications Faculty: ,

Inhibition of DNA methyltransferases blocks mutant huntingtin-induced neurotoxicity

Posted on August 31, 2016

Pan Y, Daito T, Sasaki Y, et al: 2016 Sci Rep doi: 10.1038/srep31022 Read More

Posted in: HPAN, Neurodegeneration, NeuroRestorative Therapy, Publications Faculty: ,

The melatonin-MT1 receptor axis modulates mutant huntingtin-mediated toxicity

Posted on April 30, 2011

Wang X, Sirianni A, Pei Z, Cormier K, Smith K, Jiang J, Zhou S, Wang H, Zhao R, Yano H, Kim JE, Li W, Kristal BS, Ferrante RJ, Friedlander RM (2011). J Neurosci, 31(41):14496-507 Read More

Posted in: Neurodegeneration, Publications Faculty: